شتابدهی

زبانه های اولیه

شتابدهی

 

آفرینشگاه: مرکزی است که در آن توسعه محصول و توسعه بازار انجام می‌شود یا به عبارتی دیگر محلی که در آن یک کسب‌وکار نوپا توسعه داده می‌شود و از سه بخش شکل‌دهی، شتاب‌دهی محصول و شتاب‌دهی بازار تشکیل شده است. 


مرکز تحقیق و توسعه (پژوهشکده): مرکزی است که وظیفه بالغ کردن فناوری‌های مورد نیاز آفرینشگاه و جامعه را بر عهده دارد. 


شکل‌دهی: مدت‌زمانی که افراد با ایده‌هایی دارای فناوری گرد یکدیگر در یک محل مشخص جمع می‌شوند و تشکیل یک تیم چندوجهی می‌دهند.


شتاب‌دهی محصول: مراکزی است که وظیفه حمایت و تسریع فعالیت‌های مربوط به توسعه محصول اولیه "MVP" / خدمت  را بر عهده دارند که از برخی حمایت‌های این مرکز می‌توان به در اختیار قرار دادن سرمایه مورد نیاز، خدمات مربی‌گری، خدمات آزمایشگاهی، خدمات پشتیبانی و اداری، کمک هزینه مالی و... اشاره کرد.


شتاب‌دهی بازار: مرکزی است که وظیفه حمایت و تسریع فعالیت‌های مربوط به بازار و فروش محصول تجاری استارت‌آپ‌ها را  بر عهده دارد که از برخی حمایت‌های این مرکز می‌توان به در اختیار قرار دادن سرمایه مورد نیاز، خدمات مربی‌گری، خدمات آزمایشگاهی، خدمات پشتیبانی و اداری، کمک هزینه مالی و... اشاره کرد. 


نوآوردگاه: نوآوردگاه کسب‌وکار فناورانه رویدادی آموزشی/عملی است که به تیم‌ها آموزش می‌دهد چگونه ‌بتوانند بر پایه ایده‌های فناورانه خود، کسب‌وکاری راه‌ بیندازند و آن را توسعه دهند. نوآوردگاه یکی از دروازه‌های ورود به مرکز شتاب‌دهی محصول آفرینشگاه است.

 
آوردگاه: آوردگاه کسب‌وکار فناورانه آموزشی/ علمی است که به تیم‌ها آموزش می‌دهد چگونه محصول حداقلی خود را وارد بازار کنند. طی این رویداد تیم‌ها در بازه زمانی یک سال طی یک مسابقه واقعی که الزامات آن از قبل (در قالب یک سند الزامات) مشخص است به رقابت می‌پردازند. آوردگاه یکی از دروازه‌های مرکز شتاب‌دهی بازار آفرینشگاه است.

 
مرکز رشد
: مرکزی است که وظیفه رشد و حمایت از شرکت‌های نوپایی را بر عهده می‌گیرد که به تازگی از مراکز شتاب‌دهی خارج شده و قصد رسیدن به یک فروش پایدار را دارند. این مراکز معمولا با در اختیار قرار دادن فضا و محیط کاری در قبال دریافت اجاره‌بهای معقول به وظیفه خود عمل می‌کنند